Svenska lantbruksproducenternas Centralförbund rf

 • 09 586 0460

 • Fredriksgatan 61 A 34, 00100 HELSINGFORS

  • fax: 09 941 358
  • www: www.slc.fi
  • sähköposti: fornamn.efternamn@slc.fi
  • Svenska lantbruksproducenternas Centralförbund rf, 0215327-0
  • __________
  • Vår uppgift som organisation är att bevaka och tillvarata medlemmarnas samt den svenska landsbygdens gemensamma ekonomiska,
  • sociala och kulturella intressen.