Helsingin aikuisopiston peruskoulu

 • 050 466 5511

 • Arkadiankatu 28, 00100 HELSINKI

  • www: www.helao.fi/peruskoulu
  • TOIMIHENKILÖJÄRJESTÖJEN OPINTOLIITTO RY, 0203131-0
  • sähköposti: peruskoulu@helao.fi
  • ma-to klo 10-12 ja 14.15-15.15 ja pe klo 10-12.15
  • Pevan ja alkuvaiheen voi suorittaa noin yhdessä lukuvuodessa, jos sen käy kokonaan.
  • Uuden luonnostellun opetussuunnitelman perusteiden mukaan alkuvaihe sisältää 38 kurssia,
  • mikä tarkoittaa hieman yli yhden lukuvuoden kestävää opiskelua. Pevaa ja alkuvaihetta ei kuitenkaan tarvitse käydä kokonaan.
  • Varsinaisen perusopetuksen voi suorittaa alusta loppuun 1,5-2 lukuvuodessa.
  • Uuden luonnostellun opetussuunnitelman perusteiden mukaan varsinainen perusopetus/päättövaihe sisältää 46 kurssia,
  • mikä tarkoittaa vähintään noin 1,5 lukuvuotta kestävää opiskelua.
  • Suoritusvauhti on yksilöllinen ja riippuu esimerkiksi siitä, voidaanko jotain henkilön aiemmin suorittamaan lukea hyväksi ja
  • kykeneekö henkilö suorittamaan osan vaadittavista opintosuorituksista erityisissä tutkinnoissa eli testeinä tai näyttöinä.
  • Uudet opetussuunnitelman perusteet astuvat voimaan 1.1.2018.
  • Tutustu myös Helsingin aikuisopisto ja Aktiivi-Instituuttin tarjontaan.