Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mäntykangas

 • 029 533 2000

 • Sampsankatu 8, 70500 KUOPIO

  • www: www.valteri.fi
  • Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri, Mäntykangas, 0361425-1
  • sähköposti: etunimi.sukunimi@valteri.fi
  • Postitus osoite:
  • PL 103
  • 70049 VALTERI
  • Kuopiossa sijaitseva Mäntykangas on yksi kuudesta Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin toimipisteestä
  • ja tarjoaa tukea ja ohjausta yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä oleville oppilaille,
  • heidän perheilleen sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattihenkilöille.
  • Ohjaustoiminnassamme olevat oppilaat ovat eri tavoin tukea tarvitsevia.
  • Mäntykankaalla oppiminen ja kuntoutus muodostavat tiiviin kokonaisuuden oppilaiden arjessa.
  • Toimipisteen yhteydessä toimii myös Valteri-koulu Mäntykangas, jossa voi opiskella esi-. perus- ja lisäopetuksessa