FysioSenior Ky

  • 044 224 0031

  • Melankatu 10 B, 70500 KUOPIO

    • www: www.fysiosenior.fi
    • FysioSenior Ky, 2388583-3
    • sähköposti: info@fysiosenior.fi
    • Posti: Lönnrotinkatu 26 C 350, 70500 Kuopio