Etelä-Suomen Koneyrittäjät ry

 • 0400 212 516

 • Mallusjärventie 56, 16300 ORIMATTILA

  • Etelä-Suomen Koneyrittäjät ry, 1082353-7, Etelä - Suomen Koneyrittäjät ry
  • www: www.koneyrittajat.fi
  • sähköposti: etelasuomen@koneyrittajat.fi
  • Etelä-Suomen Koneyrittäjät toimii aktiivisesti koneyrittäjien toimintaedellytyksien
  • ja -olojen parantamiseksi liiton edustamilla toimialoilla.
  • Pidämme yhteyttä paikallisiin asiakkaisiin ja viranomaisiin.
  • Yhdistykseemme kuuluu noin 130 aktiivisista maarakennus-, metsä- ja turvealan
  • koneyrittäjää, joiden konekanta on ajanmukaista ja toimivaa.
  • Yhdistyksemme toimii alueemme jäsenten edunvalvojana sekä edistää koneyrittäjien
  • mahdollisuuksia Etelä-Suomessa.