Svenska Privatskolan i Uleåborg - Oulun Ruotsalainen koulu

 • 08 378 553

 • Sepänkatu 7, 90100 OULU

  • www: www.spsu.fi
  • Svenska Privatskolan i Uleåborg, 0215109-9
  • sähköposti: fornamn.efternamn@eduouka.fi
  • Kansli
  • puh: 08 378 553
  • Rektor Sampo Backman
  • puh: 044 548 8260
  • Lärarrum
  • puh: 08 378 542
  • Morris och eftis
  • puh: 044 540 6513
  • Barnträdgården
  • puh: 044 010 1766
  • Svenska Privatskolan i Uleåborg är en allmänbildande skola utan särskilda tyngdpunktsområden eller profileringar.
  • Vi har barnträdgård för barnen 1-5 år, hela den grundläggande utbildningen, från förskolan till årskurs 9 och gymnasium.
  • Oulun Ruotsalainen koulu tarjoaa ruotsinkielisen: päiväkodin, peruskoulun esikoulusta 9. luokalle sekä
  • yo-tutkoon tähtävään lukio-opetuksen.