Statskontoret

 • 029 550 2000

 • Sörnäs strandväg 13, 00054 STATSKONTORET

  • fax: 029 550 3333
  • www: www.statskontoret.fi
  • Valtiokonttori, 0245440-1
  • sähköposti: registrator@statskontoret.fi
  • Medborgarrådgivning
  • puh: 02 95 000
  • www.medborgarradgivning.fi