Suomen Kulttuurirahasto Etelä-Pohjanmaan rahasto

 • 050 374 5345

 • Asemakatu 1, 65100 VAASA

  • www: www.skr.fi
  • Suomen Kulttuurirahasto sr, 0116947-3
  • sähköposti: etela-pohjanmaa@skr.fi
  • Suomen Kulttuurirahasto on yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja keskusrahastosta ja
  • 17 maakuntarahastosta kulttuurielämän eri aloille. Säätiöllä on myös omaa kulttuuritoimintaa.
  • Rahasto myöntää tarkoituksensa mukaisesti henkilökohtaisia apurahoja tieteen ja taiteen tekijöille ja työryhmille sekä
  • muille kulttuurielämän aloilla toimiville henkilöille ja yhteisöille. Rahasto haluaa tarjota
  • mahdollisuuden myös laajempiin kulttuurihankkeisiin tukemalla niiden toteutumista huomattavin apurahoin.