Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt

 • 020 701 2753

 • Nedre torget 1 A, 65100 VASA

  • www: osterbotten.rodakorset.fi
  • sähköposti: fornamn.efternamn@rodakorset.fi
  • Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt, 0219394-2
  • Verksamhetsledare Ricky Berglund
  • puh: 050 517 7245
  • Organisationssekreterare Emma Granholm
  • puh: 050 566 2642