Paakkunainen Group Oy

 • 050 368 7500

 • Lehtimäentie 16, 64770 ÄYSTÖ

  • Paakkunainen Group Oy, 2189035-6
  • sähköposti: posti@paakkunainengroup.fi

  • Maanrakennus, kiviainesmyynti, monipuoliset kuljetus- ja vaihtolavapalvelut sekä purkutyöt ja purkujätteiden
  • vastaanotto ja kierrätys. Toiminta-alueemme on Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa.
  • Anläggning, försäljning av ballast, mångsidiga transporter och demonterbara tjänster samt rivningsarbeten och
  • mottagning och återvinning av rivningsavfall. Vårt verksamhetsområde är Österbotten och Södra Österbotten.