Åbo Svenska Teater

 • 02 277 7377

 • Eriksgatan 13 B, 20100 ÅBO

  • Åbo Svenska Teaterförening rf, 0216337-2
  • sähköposti: info@abosvenskateater.fi

  • Åbo Svenska Teater, den enda svenskspråkiga professionella institutionsteatern i Åboland, representerar historiska och
  • kulturella värden i vår region och hela landet. Verksamheten upprätthålls av Åbo Svenska Teaterförening r.f.

  • Teaterföreningen
  • Åbo Svenska Teater upprätthålls av en teaterförening, Åbo Svenska Teaterförening r.f, i vilken vem som helst kan bli
  • medlem. Du kan även donera ett medlemskap i present till någon du tycker om.

  • fornamn.efternamn@abosvenskateater.fi
  • etunimi.sukunimi@abosvenskateater.fi