Faunatica Oy

 • 0400 628 328

 • Kutojantie 11, 02630 ESPOO

  • Aukioloajat: Sopimuksen mukaan, Faunatica Oy, 1641610-7
  • sähköposti: marko.nieminen@faunatica.fi

  • Luontoselvitykset maankäyttöön Yrityksemme Faunatica Oy on perustettu vuonna 2000. Tuotamme paljon erilaisia
  • ympäristöpalveluja luontoselvityksistä ja Natura-arvioinneista koulutuksiin. Lisäksi toteutamme mm. hoitosuunnitelmia
  • luontoarvoja edistävään maisemointiin. Puoleemme käännytään, kun tarvitaan esim. luontoarvojen perusselvitystä
  • (kaavoituksen, rakennushankkeiden ja muun maankäytön yhteydessä), lajiselvitystä, natura-arviointia, luontovaikutusten
  • arviointia (esim. maankäyttöhankkeet), elinympäristön kunnostusta, ekologista kompensaatiota tai erilaisten projektien
  • seurantaa. Vankka asiantuntemuksemme on tukenasi myös silloin, kun suunnittelet suojelualueiden, arvokkaiden
  • luontotyyppien tai uhanalaisten lajien elinympäristöjen ennal­listamista tai hoitoa. Huolehdimme tarvittaessa myös
  • kunnostus- ja hoitotoimien käytännön toteutuksesta tinkimättömällä asiantuntemuksella. Ota reippaasti yhteyttä ja anna
  • asiantuntijoidemme auttaa.