Faunatica Oy

 • 0400 628 328

 • Kutojantie 11, 02630 ESPOO

  • Faunatica Oy, 1641610-7
  • Sopimuksen mukaan
  • sähköposti: marko.nieminen@faunatica.fi

  • Luontoselvitykset maankäyttöön

  • Yrityksemme Faunatica Oy on perustettu vuonna 2000. Tuotamme paljon erilaisia ympäristöpalveluja luontoselvityksistä ja
  • Natura-arvioinneista koulutuksiin. Lisäksi toteutamme mm. hoitosuunnitelmia luontoarvoja edistävään maisemointiin.

  • Puoleemme käännytään, kun tarvitaan esim. luontoarvojen perusselvitystä (kaavoituksen, rakennushankkeiden ja muun
  • maankäytön yhteydessä), lajiselvitystä, natura-arviointia, luontovaikutusten arviointia (esim. maankäyttöhankkeet),
  • elinympäristön kunnostusta, ekologista kompensaatiota tai erilaisten projektien seurantaa.

  • Vankka asiantuntemuksemme on tukenasi myös silloin, kun suunnittelet suojelualueiden, arvokkaiden luontotyyppien tai
  • uhanalaisten lajien elinympäristöjen ennal­listamista tai hoitoa. Huolehdimme tarvittaessa myös kunnostus- ja
  • hoitotoimien käytännön toteutuksesta tinkimättömällä asiantuntemuksella.

  • Ota reippaasti yhteyttä ja anna asiantuntijoidemme auttaa.