Kellosepäntaidon Edistämissäätiö sr

 • 09 435 5770

 • Vanha Maantie 11, 02650 ESPOO

  • Kelloseppäkoulu, 0101304-9
  • sähköposti: kanslia@kelloseppakoulu.fi

  • Kelloseppäkoulun kolmen vuoden koulutusohjelmista valmistuu kelloseppiä ja mikromekaanikkoja.
  • Kelloseppäkoulun neljän kuukauden kurssilla voi opiskella erikoismyyjäksi kello- ja jalometallialalle.


  • Kelloseppäkoulu vaihde
  • puh: 09 435 5770