Havsvidden

 • 018 49 408

 • Havsviddsvägen 90, 22340 GETA

  • Havsvidden, 2656069-8
  • sähköposti: info@havsvidden.com

  • Havsvidden resort - kohde, jossa taivas ja meri kohtaavat
  • Havsvidden resort & konferens sijaitsee Ahvenanmaan pohjoisosassa graniittikallioiden ympäröimänä, meren äärellä ja
  • luonnon läheisyydessä. Havsviddenin ympäristö on aina yhtä vaikuttava riippumatta vuodenajasta: kesällä ihastuttavat
  • aurinko ja lämpö, talvella lumisade ja myrskyt.

  • Havsvidden Resort - Där himmel möter hav
  • Havsvidden resort och konferens ligger på norra Åland, utspritt på de röda granitklipporna bredvid havet och nära
  • naturen. Miljön kring Havsvidden är lika spektakulär oavsett sol och värme på sommaren som stormar och snöfall på
  • vintern.