Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr

 • 09 8493 1310

 • Gräsavägen1, 02700 GRANGULLA

  • Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr, 0194204-0
  • sähköposti: info@bensow.fi

  • Stiftelsen Bensow målet med versamheten är att kunna stöda värnlösa barn och deras familjer direkt eller indirekt.

  • Välkommen till daghemmet Lyan!

  • Daghemmet Lyan består av Lilla Lyan med plats för 13 barn i åldern 1- 3 år samt Stora Lyan med plats för 30 barn i
  • åldern 3 -7 år. Lyan är beläget mitt i skogen men ändå på kort avstånd från stadens centrum. Detta ser vi som en stor
  • fördel eftersom det ger möjlighet till uteaktiviteter av varierande slag. Även inomhusmiljön, på såväl Lilla som Stora
  • Lyan, bjuder på estetik och hemkänsla. Personalstyrkan är 12 personer vilket inkluderar daghemmets egen husmor. På Lyan
  • arbetar vi i kontinuerlig växelverkan med barnen. Det är synnerligen viktigt för oss alla att vara lyhörda för barnens
  • behov, utveckling och erfarenheter. Samarbetet med föräldrarna är centralt och gemensamma samtal förs kontinuerligt. Vi
  • vill bjuda på möjligheter till nya upplevelser och inlärningsmöjligheter med leken och experimenterandet som de
  • viktigaste redskapen. Vi rör oss mycket i skog och mark och på vintern finns det fina möjligheter i vår egen terräng
  • att skida samt att få öva sig på skridsko på den närbelägna skridskoplanen. Förutom leken som inlärningsmetod, i såväl
  • ledd som fri verksamhet, har även musiken, drama och övrigt skapande en betydande roll på Lyan. Vårt mål är att barnen
  • ska växa upp till trygga och rättvisa människor med en sund självkänsla och en stark tro på sig själva. Vi önskar alla
  • intresserade varmt välkomna att bekanta sig med vårt daghem!

  • Sommarläger På Bensows sommarställe Stornäsholm i Barösunds skärgård anordnas olika typer av sommarläger. Stornäsholm
  • är en 11 hektar naturskön holme med omväxlande och vacker natur.

  • Familjecenter Familjecentret Bensow erbjuder verksamhet för barn, unga och föräldrar. Barnens och ungdomarnas välmående
  • står i fokus. Vi vill skapa verksamhetsformer som når målgrupper som just nu har svårt att få tillräckligt stöd i
  • vardagen. Målet är alltid att ta de egna resurserna i beaktande och stärka individens inre styrkor och tilltron till
  • den egna förmågan. Vi stöder också barnfamiljers vardag genom att stärka föräldraskapet. Genom det understöd som
  • Stiftelsen Bensow ger Barnavårdsföreningen i Finland r.f. (BF) kan Familjecentret Bensow utveckla verksamhet för att
  • stödja barn, unga och familjer. BF vill genom sin verksamhet skapa bättre förutsättningar för en bra och trygg barndom
  • för så många barn som möjligt. BF arbetar med barnet i fokus på ett respektfullt, jämlikt och professionellt sätt.
  • Föreningen följer aktivt med i samhällets utveckling och är redo att fördomsfritt utveckla sin verksamhet så att den
  • fyller barnets och familjens behov.