Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr

 • 09 8493 1310

 • Gräsavägen 1, 02700 GRANGULLA

  • Stiftelsen Bensows Barnhem Granhyddan sr, 0194204-0
  • sähköposti: info@bensow.fi

  • Trygga uppväxtvillkor - sedan 1917

  • Stiftelsen Bensows stadgeenliga verksamhetsidé är, att följa stiftarnas riktlinjer om upprätthållande
  • av allmännyttig verksamhet som riktar sig till barn i socialt utsatta situationer.

  • Vår huvudsakliga uppgift är att verka för alla barns trygga uppväxtvillkor i hela Svenskfinland. Vi strävar efter att
  • utsatta barn skall få rätt stöd i ett tillräckligt tidigt skede.

  • Stiftelsen, som ursprungligen grundades för att bedriva barnhemsverksamhet, verkar fortfarande i
  • enlighet med paret Bensows önskan om att stötta socialt utsatta barn men driver idag daghems-, och lägerverksamhet samt
  • kompetensstärkande verksamhet för professionella som möter barn i
  • vardagen. Stiftelsen stöder även genom bidrag andra barnskyddsaktörer, samt driver olika projekt.


  • Fokus på verksamheten sedan barnhemmet lades ner år 2012, ligger nu på förebyggande
  • barnskyddsverksamhet.