Försvarsministeriet

  • 029 516 001

  • Södra Magasinsgatan 88, 00130 HELSINFORS

    • Försvarsministeriet, 0146010-5
    • Registratorskontor
    • puh: 09 1608 8287