Hagaro Pensionärshem

  • 09 4736 8150

  • Tolarivägen 2, 00400 HELSINGFORS

    • fax: 09 4736 8501
    • Fruntimmersföreningen i Helsingfors r.f., 0201184-6
    • sähköposti: etunimi.sukunimi@hagaro.net