Jord- och skogsbruksministeriet

  • 029 516 001

  • Regeringsgatan 3 A, 00170 HELSINGFORS

    • Jord- och skogsbruksministeriet, 0245958-7
    • Registratorskontor
    • puh: 02 9516 2200