Social- och hälsovårdsministeriet

  • 029 516 001

  • Sjötullsgatan 8, 00170 HELSINGFORS

    • Social- och hälsovårdsministeriet, 0244685-8
    • Registratorskontor
    • puh: 02 9516 3100