Arbets- och näringsministeriet

  • 029 516 001

  • Aleksandersgatan 4, 00170 HELSINGFORS

    • Arbets- och näringsministeriet, 2160307-0
    • puh: 09 1606 2160