Undervisnings- och kulturministeriet

  • 029 516 001

  • Sjötullsgatan 10, 00170 HELSINGFORS

    • Undervisnings- och kulturministeriet, 0245872-8
    • Registratorskontor (fax)
    • puh: 09 135 9335