Utrikesministeriet

 • 029 516 001

 • Maringatan 22, 00160 HELSINGFORS

  • Utrikesministeriet, 0245973-9
  • PB 176, 00023 Statsrådet
  • Jour 24 h
  • puh: 09 1605 5555
  • Registratorskontor
  • puh: 02 9535 1861
  • Övervakning
  • puh: 09 1605 5210