Svenska lantbruksproducenternas Centralförbund rf

 • 09 586 0460

 • Fredriksgatan 61 A 34, 00100 HELSINGFORS

  • Svenska lantbruksproducenternas Centralförbund rf, 0215327-0
  • fax: 09 941 358
  • sähköposti: fornamn.efternamn@slc.fi

  • Vår uppgift som organisation är att bevaka och tillvarata medlemmarnas samt den svenska landsbygdens gemensamma
  • ekonomiska, sociala och kulturella intressen.