Europeiska kommissionens representation i Finland

 • 09 622 6544

 • Malmgatan 16, 00100 HELSINGFORS

  • Öppet 09:00 - 17:30, Europeiska kommissionens representation i Finland, 1538670-0
  • sähköposti: comm-rep-hel@ec.europa.eu

  • Europeiska kommissionens representation i Finland informerar finländarna om aktuella EU-frågor och håller kommissionen
  • underrättad om den samhälleliga och politiska utvecklingen i Finland. Representationen företräder också kommissionen i
  • Finland genom att stå i kontakt med beslutsfattare, myndigheter samt intresse- och medborgarorganisationer.