Ålandskontoret i Helsingfors

 • 050 463 7915

 • Annegatan 22 A 3, 00100 HELSINGFORS

  • Ålands landskapsregering, 0145076-7
  • sähköposti: registrator@regeringen.ax

  • Ålands landskapsregering sköter uppgifter som i Finland handlas av statsrådet och olika ministerier, av länsstyrelserna
  • och av olika centrala ämbetsverk. Ålands landskapsregering, den åländska regering, ska bereda och verkställa de frågor
  • som hör till självstyrelsen. Åland är ett självstyrt och enspråkigt svenskt landskap i Finland. Självstyrelsen ger
  • ålänningarna rätt att stifta lagar, besluta om sina inre angelägenheter och utöva budgetmakt.

  • Ålands landskapsregering
  • Pb 1060
  • 22111
  • MARIEHAMN
  • puh: 018 25 000
  • www: www.regeringen.ax
  • sähköposti: registrator@regeringen.ax