Ålandskontoret i Helsingfors

 • 050 463 7915

 • Annegatan 22 A 3, 00100 HELSINGFORS

  • Ålands Landskapsregering, 0145076-7
  • sähköposti: registrator@regeringen.ax

  • Ålands landskapsregering sköter uppgifter som i Finland handlas av statsrådet och olika ministerier, av länsstyrelserna
  • och av olika centrala ämbetsverk. Ålands landskapsregering, den åländska regeringen, ska bereda och verkställa de
  • frågor som hör till självstyrelsen.

  • Åland är ett självstyrt och enspråkigt svenskt landskap i Finland. Självstyrelsen ger ålänningarna rätt att stifta
  • lagar, besluta om sina inre angelägenheter och utöva budgetmakt.


  • Ålands Landskapsregering
  • Strandgatan 37
  • 22100
  • MARIEHAMN
  • puh: 018 25 000
  • www: www.regeringen.ax
  • sähköposti: registrator@regeringen.ax