Utrikesministeriet

 • 029 516 001

 • Södra Esplanaden 4, 00130 HELSINGFORS

  • Utrikesministeriet, 0245973-9


  • Jour 24 h
  • puh: 09 1605 5555

  • Övervakning
  • puh: 09 1605 5210

  • Registratorskontor
  • puh: 029 535 1861