Statsrådet

 • 029 516 001

 • Snellmansgatan 1 A, 00170 HELSINGFORS

  • Statsrådet, 2574261-7
  • Växeln öppet under kontorstid 8.00 - 16.15


  • Statsrådets kansli / Postadress
  • PB 23
  • 00023
  • STATSRåDET
  • puh: 029 516 001
  • www: www.vnk.fi/sv
  • Växel

  • Statsrådets säkerhetskontrollrum, (Jour 24h)
  • puh: 09 1602 4111

  • Statsrådets registratorskontor / besöksadress
  • Riddaregatan 2 B
  • 00170
  • HELSINGFORS
  • puh: 029 516 0334
  • fax: 09 1602 2165