Fpa

 • Nordenskiöldsgatan 12, 00250 HELSINGFORS

  • Kansaneläkelaitos, 0246246-0
  • Servicenummer för privatpersoner mån-fre kl 9-16


  • E-tjänst
  • www: www.fpa.fi

  • Arbetslös
  • puh: 020 692 230

  • Barnfamiljer
  • puh: 020 692 226

  • Bostadsbidrag
  • puh: 020 692 221

  • Efterlevandepensioner
  • puh: 020 692 228

  • Internationella situationer
  • puh: 020 634 0300

  • FPA-kort/EU-sjukvårdskortet
  • puh: 020 692 223

  • Handikappbidrag och funktionshinderkort
  • puh: 020 692 231

  • Pensionsärenden
  • puh: 020 692 222

  • Rehabilitering
  • puh: 020 692 225

  • Sjukdom
  • puh: 020 692 224

  • Stöd för studerande
  • puh: 020 692 229

  • Utkomststöd
  • puh: 020 692 227

  • Värnpliktig
  • puh: 020 692 220