Kuluttajaneuvonta

 • 029 553 6901

 • undefined, 00530 HELSINKI

  • Kuluttajaneuvonta
  • Kuluttajaneuvonta on valtakunnallinen palvelu, josta saa tietoa kuluttajan oikeuksista ja
  • sovitteluapua kuluttajan ja yrityksen väliseen riitaan.
  • Konsumentrådgivning
  • puh: 02 9553 6902
  • Konsumentrådgivningen är en riksomfattande service som ger information
  • om konsumentens rättigheter och medlingshjälp i tvister mellan
  • konsumenter och företag.