Kommunikationsministeriet

  • 029 516 001

  • Södra Esplanaden 16, 00130 HELSINKI

    • Kommunikationsministeriet, 0244632-1
    • Registratorskontor
    • puh: 02 9534 2001