Nets Denmark A / S Finnish Branch

 • 09 69 641

 • Industrigatan 21, 00510 HELSINGFORS

  • Nets Denmark A/S, Filial i Finland, 2858201-4
  • sähköposti: fornamn.efternamn@nets.eu
  • Postadress: Nets, 00050 Nets
  • KORTINNEHAVARE:
  • Anmälan om förkommet kort 24h I Finland tel. 020 333
  • Utomlands tel. +358 20 333
  • Help Line 24h tel. 09 696 4696
  • TJÄNSTER FÖR AFFÄRSINNEHAVARE:
  • Kundtjänst tel. 010 804 040
  • Betalterminalltjänsten tel. 0600 414 243
  • Auktoriseringstjänst 24h tel. 09 696 4646
  • Försäljning och marknadsföring tel. 09 7552 6340
  • Nets är ledande nordisk leverantör av betalningslösningar,
  • informationtjänster och digitala lösningar för säkerhetsleverantör.