Tapaturmavakuutuskeskus TVK

 • 040 450 4200

 • Itämerenkatu 11-13, 00180 HELSINKI

  • Tapaturmavakuutuskeskus, 0202397-8
  • fax: 040 450 4247
  • sähköposti: etunimi.sukunimi@tvk.fi

  • Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) on työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen keskuselin, jonka päätehtävä on koordinoida
  • työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa. Suomessa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoittavan
  • vakuutusyhtiön on oltava TVK:n jäsen. Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tarkoituksena on korvata työssä
  • sattuneista tapaturmista ja ammattitaudeista työntekijöille tai heidän omaisilleen aiheutuneet menetykset ja vahingot.
  • Lisätiedot Tapaturmavakuutuksesta löydät kattavasti lisätietoa kotisivuiltamme!

  • Työtapaturma- ja ammattitautiasioiden korvauspalvelu
  • puh: 040 450 4210

  • Vakuutusrekisteri
  • puh: 040 922 0930

  • Vakuutusvalvonta
  • puh: 040 922 1223

  • Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvaustoiminta
  • puh: 040 922 2900

  • Janne Reini, toimitusjohtaja
  • puh: 040 922 2907

  • Kirsi Pohjolainen, lakiasianjohtaja
  • puh: 040 450 4225

  • Sanna Sinkkilä, viestintäpäällikkö
  • puh: 040 450 4262

  • Mika Tynkkynen, johtaja
  • puh: 040 450 4236

  • Muut asiat
  • puh: 040 450 4240