Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa - Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa

 • 020 690 069

 • Asemamiehenkatu 4, 00520 HELSINKI

  • Palveluajat: maanantai, tiistai, torstai ja perjantai klo 9-11. Keskiviikkona ei ole puhelinpalvelua., Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa - Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa, 0570927-0
  • fax: 020 789 3872
  • sähköposti: kassa@jytk.fi

  • Kassan nimi on Julkis- ja yksityisalojen työttömyyskassa - Offentliga och privata sektorns arbetslöshetskassa -
  • lyhen­nettynä JYTK. Kassa on keskinäisen vastuun perusteella toimiva yhteisö, jonka tarkoi­tuk­sena on
  • työttömyysturvalaissa sekä muissa työttömyyskassan mak­settaviksi säädettyjä etuuksia koskevissa laeissa tarkoitetun
  • ansioturvan järjestä­minen jäsenilleen.

  • Puhelinpalvelu, Palveluajat: maanantai, tiistai, torstai ja perjantai klo 9-11. Keskiviikkona ei ole puhelinpalvelua.
  • puh: 020 690 069
  • sähköposti: kassa@jytk.fi

  • Toimisto
  • puh: 020 690 871