Kriittinen Korkeakoulu

 • 040 552 5959

 • Albertinkatu 27 a B 12, 00180 HELSINKI

  • Avoinna ma-to 12-14, Kriittinen Korkeakoulu, 0201543-3
  • sähköposti: info@kriittinenkorkeakoulu.fi

  • Kriittinen korkeakoulu on yksityinen ja sitoutumaton valtion tukema koulutus- ja kulttuurikeskus. Sen tehtävänä on
  • tarjota tietoja ja virikkeitä ajan ilmiöistä kiinnostuneille, järjestää mahdollisuuksia itsensä ja yhteisönsä
  • kehittämiseen, edistää uusia näkökulmia avaavan tiedon syntymistä sekä tarjota mahdollisuus erilaisia aatteita, oppeja
  • ja mielipiteitä edustavien ihmisten kohtaamiselle.