Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy / Tiuri & Lommi Architects Ltd.

 • 09 621 4090

 • Laivanvarustajankatu 5, 00140 HELSINKI

  • Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy, 1439992-1
  • sähköposti: etunimi.sukunimi@tiurilommi.com

  • Perustettu 1998. Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n jäsen. Toiminut vuodet 1998-2011 nimellä Arkkitehtitoimisto Ulpu
  • Tiuri Oy. Meillä on kokemusta suunnittelusta sekä olemassa olevaan että uuteen kaupunkirakenteeseen erilaisille
  • kohderyhmille. Tavoitteenamme on arkkitehtuuri, jossa lähiympäristö ja uudet joustavat rakennustyypit muodostavat
  • omaleimaisen kokonaisuuden. Siihen kuuluvat käyttäjien tarpeisiin muuntuvat asunnot ja monipuolinen elinympäristö
  • sekoittuneine toimintoineen.

  • Ulpu Tiuri, tekniikan lisensiaatti, arkkitehti SAFA, partner
  • puh: 040 548 3477
  • sähköposti: ulpu.tiuri@tiurilommi.com

  • Jukka Lommi, arkkitehti SAFA , partner
  • puh: 040 777 9427
  • sähköposti: jukka.lommi@tiurilommi.com