Aseman Lapset ry

 • 09 654 740

 • Annankatu 26 A, 00100 HELSINKI

  • Aseman Lapset ry, 0916879-0
  • sähköposti: info@asemanlapset.fi

  • Aseman Lapset ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton valtakunnallinen järjestö. Vuonna 1990 perustetun
  • Aseman Lapset ry:n toimintaideologiana on lasten ja nuorten terveen kasvun sekä nuorten ja aikuisten luontevan
  • vuorovaikutuksen tukeminen. Haluamme tukea lasten ja nuorten lisäksi myös heidän lähipiiriään ja vaikuttaa
  • yhteiskuntaan, jotta siitä tulisi nuorten hyvinvointia parantava.