Helsingin Seniorisäätiö

 • 020 771 8500

 • Schildtinpolku 6, 00440 HELSINKI

  • Helsingin Seniorisäätiö sr, 1729947-5
  • fax: 020 771 8501

  • Helsingin Seniorisäätiö on itsenäinen, voittoa tavoittelematon säätiö, joka ei harjoita liiketoimintaa. Seniorisäätiö
  • täydentää Helsingin kaupungin vanhuspalveluja ja kuuluu kaupunkikonserniin. Se on perustettu tukemaan vanhusten asemaa
  • Helsingissä.

  • Helsingin Seniorisäätiön vanhainkoteja ovat Antinkoti, Kannelkoti, Mariankoti ja Pakilakoti. Seniorisäätiössä on 558
  • asukasta. Asukkaidemme keski-ikä on 86 - vuotta. Pääsääntöisesti Säätiön vanhainkotien asukkaat ovat vaikeasti tai
  • keskivaikeasti dementoituneita ja toimintarajoitteisia vanhuksia, jotka eivät tule enää sairautensa takia kotona
  • toimeen, mutta heidän paikkansa ei ole myöskään sairaalassa. Seniorisäätiössä asukaat voivat asua elämänsä loppuun
  • saakka. Tarjoamme myös lyhytaikaishoitoa. Helsingin kaupungin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut ostaa kaikki
  • Seniorisäätiön asukaspaikat.

  • Säätiössä on liki 500 työntekijää, joista noin 400 on asukas- tai hoitotyössä. Omaa henkilökuntaamme on myös
  • huolehtimassa asukkaiden hyvästä ravitsemuksesta, vaatehuollosta sekä tilojen siisteydestä ja viihtyvyydestä. Helsingin
  • Seniorisäätiön päämääränä on hyvän elämänlaadun turvaaminen. Seniorisäätiö tarjoaa iäkkäille ihmisille ammattitaitoista
  • ja laadukasta hoivaa kodikkaassa ympäristössä.

  • Visiomme on, että vanhukset saavat yksilöllistä, kannustavaa ja omannäköistä hoivaa hyväksyvässä ilmapiirissä. Uskomme,
  • että hyvää ja turvallista oloa ei luoda ainoastaan tilojen tai teknologian turvin. Se syntyy arvostamisesta,
  • välittämisestä ja läsnäolosta.Kaikki alkoi toimeliaista vanhusten hoivasta ja huolenpidosta kiinnostuneista ja
  • huolestuneista aktiivisista yksityishenkilöistä.