Tapaturmavakuutuskeskus TVK

 • 040 450 4200

 • Itämerenkatu 11-13, 00180 HELSINKI

  • Tapaturmavakuutuskeskus, 0202397-8
  • fax: 040 450 4247
  • sähköposti: etunimi.sukunimi@tvk.fi

  • Tapaturmavakuutuskeskus (TVK) on työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen keskuselin, jonka päätehtävä on koordinoida
  • työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen toimeenpanoa. Suomessa työtapaturma- ja ammattitautivakuutusta harjoittavan
  • vakuutusyhtiön on oltava TVK:n jäsen.

  • Työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tarkoituksena on korvata työssä sattuneista tapaturmista ja ammattitaudeista
  • työntekijöille tai heidän omaisilleen aiheutuneet menetykset ja vahingot.

  • Lisätiedot
  • Tapaturmavakuutuksesta löydät kattavasti lisätietoa kotisivuiltamme!


  • Työtapaturma- ja ammattitautiasioiden korvauspalvelu
  • puh: 0404504210

  • Vakuutusrekisteri
  • puh: 0409220930

  • Vakuutusvalvonta
  • puh: 0409221223

  • Työntekijäin ryhmähenkivakuutuksen korvaustoiminta
  • puh: 0409222900

  • Janne Reini, toimitusjohtaja
  • puh: 0409222907

  • Kirsi Pohjolainen, lakiasianjohtaja
  • puh: 0404504225

  • Sanna Sinkkilä, viestintäpäällikkö
  • puh: 0404504262

  • Mika Tynkkynen, johtaja
  • puh: 0404504236

  • Muut asiat
  • puh: 0404504240