Suomen Meripelastusseura ry

  • 040 584 5222

  • Kalliolinnantie 4, 00140 HELSINKI

    • Suomen Meripelastusseura ry Finlands Sjöräddningssällskap rf, 0202217-4
    • sähköposti: smps.toimisto@meripelastus.fi

    • Suomen Meripelastusseura on meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisten
    • meripelastajien auttamishaluun ja pyyteettömään työhön.