Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) Helsinki

 • 09 4321

 • Porkkalankatu 1, 00180 HELSINKI

  • VTV:n ja eduskunnan yhteinen puhelinvaihde on avoinna arkisin klo 9-16, Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV), 0245456-7
  • sähköposti: kirjaamo@vtv.fi

  • Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin ulkoinen tarkastaja, joka tarkastaa
  • valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja vaali- ja puoluerahoitusta. Riippumattomalla tarkastustyöllä
  • virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja
  • että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla.

  • Neuvonta vaali- ja puoluerahoitusvalvonnan asioissa
  • www: www.vaalirahoitusvalvonta.fi
  • puh: 09 432 5899
  • arkisin klo 10-14
  • sähköposti: vaalirahoitusvalvonta@vtv.fi

  • Kirjaamo VTV, arkisin klo 9-15
  • puh: 09 432 5809
  • sähköposti: kirjaamo@vtv.fi