Musiikkipäiväkoti Taikatahti Helsinki

 • 040 721 0331

 • Kaisaniemenkatu 13 A, 00100 HELSINKI

  • Taikatahti Oy, 2833847-6
  • sähköposti: liisa.lohilahti@taikatahti.com

  • Musiikkipäiväkoti Taikatahti järjestää varhaiskasvatusta ja esiopetusta Reggio Emilia -pedagogiikalla Helsingissä.
  • Taikatahti Oy on yrittäjäjohtoinen päiväkoti, jonka päätoimialana on lasten päivähoito. Varhaiskasvatusta tuotetaan
  • Musiikkipäiväkoti Taikatahdissa. Taikatahdin Reggio Emilia -pedagoginen varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelma
  • noudattaa valtakunnallisia varhaiskasvatus ja esiopetussuunnitelmia. Toiminnassamme painottuvat erityisesti musiikki ja
  • taiteen eri muodot.

  • Pieta Raitala, Päiväkodin johtaja
  • puh: 040 712 0006
  • sähköposti: pieta.raitala@taikatahti.com

  • Liisa Lohilahti, Varhaiskasvatuksen johtaja
  • puh: 040 721 0331
  • sähköposti: liisa.lohilahti@taikatahti.com