Taikatahti Helsinki

 • 040 721 0331

 • Kaisaniemenkatu 13 A, 00100 HELSINKI

  • Taikatahti Oy, 2833847-6
  • sähköposti: liisa.lohilahti@taikatahti.com

  • Musiikkipäiväkoti Taikatahti järjestää varhaiskasvatusta ja esiopetusta Reggio Emilia -pedagogiikalla Helsingissä.
  • Taikatahti Oy on yrittäjäjohtoinen päiväkoti, jonka päätoimialana on lasten päivähoito.
  • Varhaiskasvatusta tuotetaan Musiikkipäiväkoti Taikatahdissa. Taikatahdin Reggio Emilia -pedagoginen varhaiskasvatus-
  • sekä esiopetussuunnitelma noudattaa valtakunnallisia varhaiskasvatus ja esiopetussuunnitelmia.
  • Toiminnassamme painottuvat erityisesti musiikki ja taiteen eri muodot.