Taikatahti Helsinki

  • 040 721 0331

  • Kaisaniemenkatu 13 A, 00100 HELSINKI

    • Taikatahti Oy, 2833847-6
    • sähköposti: liisa.lohilahti@taikatahti.com

    • Musiikkipäiväkoti Taikatahti järjestää varhaiskasvatusta ja esiopetusta Reggio Emilia -pedagogiikalla Helsingissä.
    • Taikatahti Oy on yrittäjäjohtoinen päiväkoti, jonka päätoimialana on lasten päivähoito.
    • Varhaiskasvatusta tuotetaan Musiikkipäiväkoti Taikatahdissa. Taikatahdin Reggio Emilia -pedagoginen varhaiskasvatus-
    • sekä esiopetussuunnitelma noudattaa valtakunnallisia varhaiskasvatus ja esiopetussuunnitelmia.
    • Toiminnassamme painottuvat erityisesti musiikki ja taiteen eri muodot.