Taikatahti Helsinki

 • 040 721 0331

 • Kaisaniemenkatu 13 A, 00100 HELSINKI

  • Taikatahti Oy, 2833847-6
  • sähköposti: liisa.lohilahti@taikatahti.com

  • Musiikkipäiväkoti Taikatahti järjestää varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä ilta- ja aamupäivätoimintaa Reggio Emilia
  • -pedagogiikalla Helsingissä.

  • Yrityksen päätoimialana on lasten päivähoito, jota tuotetaan Musiikkipäiväkoti Taikatahdissa. Taikatahdin Reggio Emilia
  • -pedagoginen varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelma noudattaa valtakunnallisia suunnitelmia. Toiminnassamme
  • painottuvat erityisesti musiikki- ja taideintegraatio.