Elite Alfred Berg / EAB Group Oyj

 • 020 155 8610

 • Kluuvikatu 3, 00100 HELSINKI

  • EAB Group Oyj, 1918955-2
  • fax: 020 155 8611
  • sähköposti: asiakaspalvelu@eabgroup.fi

  • Elite Alfred Berg tarjoaa yksilöllisiä ja monipuolisia säästämisen, sijoittamisen ja varainhoidon palveluita sekä
  • kuluttaja-asiakkaille, yrityksille että instituutioille. Elite Alfred Berg on EAB Group -konsernin markkinointinimi.
  • Konsernin emoyhtiö EAB Group Oyj on listattu NASDAQ Helsinki Oy:n (Helsingin pörssi) ylläpitämälle First North Finland
  • -markkinapaikalle. Konserniin kuuluu sijoituspalveluita tarjoava EAB Varainhoito Oy ja vaihtoehtorahastojen hoitajana
  • toimiva EAB Rahastoyhtiö Oy. Konsernin asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä ja yhteisöistä, joita se palvelee
  • valtakunnallisesti 15 paikkakunnalla. Konsernin palveluksessa on yli 100 sijoitusalan ammattilaista, minkä lisäksi sen
  • palveluita tarjoaa yli 25 sidonnaisasiamiestä. Konserni hoitaa asiakkaidensa puolesta yli 3 miljardin euron
  • varallisuutta. Tutustu EAB Group -konsernin palveluihin osoitteessa: www.eabgroup.fi.