Merimieseläkekassa

 • 010 633 990

 • Kanavaranta 9, 00160 HELSINKI

  • Merimieseläkekassa, 0116721-6
  • sähköposti: info@merimieselakekassa.fi

  • Merimieseläkekassa (MEK) on työeläkelaitos, joka huolehtii merenkulkijoiden lakisääteisestä työeläketurvasta.
  • Merimieseläkekassa myöntää ja maksaa merenkulkijoille ansiotyöhön perustuvia MEL-eläkkeitä.

  • PL 400, 00161 Helsinki