Asianajotoimisto Mauri Helkkula

 • 0500 722 791

 • Eläinlääkärinkatu 7 A 16, 00580 HELSINKI

  • ma-pe 09:00-17:00, Asianajotoimisto Mauri Helkkula, 1370039-9
  • sähköposti: mauri.helkkula@gmail.com

  • Toimistomme tarjoaa monimuotoisia oikeudellisia palveluja yksityishenkilöille, yhteisöille ja yrityksille.
  • Päätoimialamme on asuntokauppa- ja kiinteistöoikeus, erityisesti asunto- ja kiinteistökauppariidat, kuten kosteus- ja
  • hometapaukset, rakennusvirheet sekä pinta-alavirheet.