Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

 • Elimäenkatu 17-19, 00510 HELSINKI

  • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, 2433194-7
  • sähköposti: ehyt@ehyt.fi

  • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry toimii koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi. Työ
  • ulottuu lapsista ja nuorista työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, tupakkaan ja huumeisiin liittyvän ehkäisevän työn
  • ohella EHYT ry ehkäisee pelaamisesta syntyviä haittoja. Samalla se vaikuttaa koko yhteiskuntamme hyvinvoinnin
  • kehittämiseen