Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy / Tiuri & Lommi Architects Ltd.

 • 09 621 4090

 • Laivanvarustajankatu 5, 00140 HELSINKI

  • Arkkitehtitoimisto Tiuri & Lommi Oy, 1439992-1
  • sähköposti: etunimi.sukunimi@tiurilommi.com

  • Perustettu 1998. Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n jäsen. Toiminut vuodet 1998-2011 nimellä Arkkitehtitoimisto Ulpu
  • Tiuri Oy.

  • Meillä on kokemusta suunnittelusta sekä olemassa olevaan että uuteen kaupunkirakenteeseen erilaisille kohderyhmille.

  • Tavoitteenamme on arkkitehtuuri, jossa lähiympäristö ja uudet joustavat rakennustyypit muodostavat omaleimaisen
  • kokonaisuuden.

  • Siihen kuuluvat käyttäjien tarpeisiin muuntuvat asunnot ja monipuolinen elinympäristö sekoittuneine toimintoineen.